Informasjon

Alle mine bilder er min eiendom og kan ikke brukes eller reproduseres i noen form uten min skriftelige tillatelse.

All content is © copyright Jens Inge Ringstad.
All rights reserved.

.


Jeg kan levere alle bilder som print eller ferdig montert/innrammet. Jeg kan også levere bildene digitalt for kommersielt bruk.
Ta kontakt med meg for priser og detaljer.

 


My photos are available for purchase as digital images or as prints.
Please contact me for details and pricing.

.


For å kontakte meg, trykk på knappen nederst på siden.


To contact me, click the button at the boottom of the page.

 

Kontakt meg